Akční položky

Modul vygeneruje seznam akčních položek a zobrazí ho ve veřejné části.

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz