Datum poslední aktualizace

Modul ve veřejné části zobrazí datum poslední aktualizace.

Modul Datum poslední aktualizace

Obr.: Modul Datum poslední aktualizace

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz