Import zboží

Modul umožňuje import výrobků v předem definovaném formátu XML nebo CSV. Cena se určuje na základě množství importovaných položek, a to pouze za položky, které byly od předchozího importu měněny (změna ceny, popisu atd.).

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz