Kategorie

Kategorie představují hierarchickou strukturu, do které bude rozdělený sortiment výrobků. Struktura kategorií je stromová, příkladem může být např. rozdělení sortimentu na bílá a černá technika, bílá technika dále dělitelná na ledničky, pračky, myčky apod.
 

Modul Kategorie

Obr.: Modul Kategorie

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz