Novinky - výrobky

Novinky jsou výrobky zobrazené na titulní straně e-shopu. Výrobek bude zobrazen v části Novinky, pokuď bude zaškrtnuto políčko "Novinka" v administraci u konkrétního výrobku.

Pokuď je výrobek novinkou, je upředněn ve výpisu výrobku.

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz