Objednávky

Modul Objednávky zobrazuje jednotlivé objednávky pořízené zákazníky. Po kliknutí na tlačítko se objeví seznam objednávek s možností vyhledávání. Po zadání vyhledávacích kritérií a kliknutí na tlačítko „Vypiš“ dojde k vyhledání relevantních objednávek a jejich zobrazení v seznamu.

Modul Objednávky

Obr.: Modul Objednávky - seznam objednávek s možností vyhledávání v administraci

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz