Obrázky

Modul Obrázky slouží k vkládání obrázků u textů i výrobků (v e-shopu). Systém v případě přání automaticky vytváří zmenšené obrázky tak, aby byly snadno zobrazitelné na www stránkách. Obrázky lze organizovat do skupin.

Modul Obrázky

Obr.: Modul Obrázky

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz