Přihlášení

Modul slouží pro přihlášení do administračního centra modulárního systému. Přihlášení probíhá zadáním uživatelské jména a hesla. Defaultně v systému existuje pouze jeden uživatel, přístup získá objednatel od spol. AiVision. Jméno i heslo tohoto uživatele lze měnit po vstupu do systému.
Více uživatelů do systému lze přidávat prostřednictvím modulu "Uživatelé a práva".

Přihlášení do systému

Obr.: Přihlášení do administračního centra

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz