Úvodní text

Úvodní text na první stránku, může obsahovat např. pozdrav návštěvníkovi, logo apod. Tento text lze upravit pomocí minieditoru.

Modul Úvodní text

Obr.: Příklad modulu Úvodní text

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz