Vymazání všech výrobků

Modul umožňuje vymazání všech výrobků z e-shopu. Tato "nebezpečná" operace je opatřena dvěma konfirmacemi.

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz