Varianty

Modul Výpis kategorií umožňuje zobrazit kategorie pomocí obrázků, ne pouze textovým popisem. Vizuální efekt i orientace zákazníka je lepší než při pouze textovém výpisu kategorií.

Modul Výpis kategorií

Obr.: Modul Výpis kategorií - zobrazení kategorií v obrázcích

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz