Výrobci

Možnost přiřazení výrobce k jednotlivým výrobkům je jedním z rysů systému AiShop. Pro vložení tohoto údaje k výrobku je nutné nejprve jednotlivé výrobce nadefinovat. Pokuď ve svém obchodu nebudete odkazy na výrobce používat, je možné tuto část vynechat.

Modul Výrobci

Obr.: Modul Výrobci

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz