Výrobky

Nejdůležitější základní strukturou e-shopu jsou jednotlivé výrobky. Výrobky se vkládají a editují prostřednictvím složeného formuláře. Mezi jednotlivými částmi lze přepínat prostřednictvím záložek v horní části formuláře.

Modul Výrobky

Obr.: Modul Výrobky - přidání nového výrobku

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz